کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت قثابت
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1393/06/02 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - و فوق العاده شرکت فاذر
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تهران برگزار می شود
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتاير
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1393/06/01 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت قشهد
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1393/06/08 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حکمت
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 08:30 روز یکشنبه مورخ 1393/06/02 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ورازي
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1393/05/26 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تکنو
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/05/29 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سدشت
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1393/05/26 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وپترو
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1393/05/28 در تهران برگزار میگردد
گزارشات کدال
اخبار بورسی و اقتصادی
مطالب تحلیلی
اخبار ويژه
کالا، طلا، دلار و نفت
نظر سنجی

:: به نظر شما بسته ی خروج از رکود ضد تورمی در صورت تصویب و اجرا ، بیشترین تاثیر مثبت را روی کدام صنعت خواهد گذاشت ؟
 

 
قیمت های جهانی
تبلیغات