کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خکمک
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1394/04/14 درتهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خريخت
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1394/04/13 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خاذين
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1394/04/13 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خمحرکه
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1394/04/13 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بشهاب
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1394/04/11 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لخزر
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1394/04/11 در تهران برگزار میگردد 
معاملات پتروشیمی مارون در بورس کالا
معاملات پتروشیمی مارون در بورس کالا
در معاملات امروز پتروشیمی مارون  1012 تن پلی پروپیلن با قیمت کیلویی 30265 ریال معامله شد همچنین محصول دیگر این شرکت یعنی پلی اتیلن سنگین با ارزش 29479230 هزارریال و با قیمت کیلویی 29777 ریال با حجم 8866 تن مامله شد شایان ذکر است ظرف ماه گذشته قیمت این محصولات  با رشد خوبی مواجه شده اند


تاريخ تنظيم: سه شنبه 21 شهریور ماه 1391 - 14:30 | دریافت فایل
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

در اين بخش نظری ثبت نشده است.