کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثنوسا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1394/09/28 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پخش
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/09/22 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وجنوب
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1394/09/30 واقع در بيرجند برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کمينا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1394/09/14 درمحل تهران برگزار میگردد .
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ولبهمن
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1394/09/23 واقع در تهران برگزار میگردد .
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت وهور
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/09/18 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خوساز
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1394/09/16 درمحل سالن اجتماعات شرکت واقع در کرج برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت وخاور
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/09/15 درمحل تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت وقوام(قوام)
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/09/15 درمحل تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شلرد(لردگان)
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1394/09/15 درمحل شهرکر برگزار میگردد. 
شما دسترسی به این بخش از سایت ندارید.
برای دسترسی به این بخش بایستی ثبت نام و در صورت ثبت نام در سایت فعال سازی اکانت را انجام دهید کاربران گرامی ، ثبت نام شما فعلا تا تاریخ ثانوی بصورت رایگان می باشد بعد تاریخ اعلام شده توسط مدیریت ، کاربران سایت برای مشاهده مطالب تحلیلی سایت باید اقدام به خرید اشتراک های سایت بکنند . البته قابل ذکر می باشد از تاریخ یاد شده امکانات جدیدی به سایت اضافه خواهد شد از جمله سبد پیشنهادی ، تحلیل تکنیکال سهام بورسی ، معاملات اتی طلا ، فلزات اساسی و غیره ارائه خواهد شد خواهشمند است اطلاعات ثبت نام و ایمیل خود را با دقت وارد نمایید تا ایمیل فعالسازی برای شما ارسال شود و مدیریت سایت در نزدیک ترین زمان ممکنه حساب شما را شارژ خواهد کرد