کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ورنا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1395/05/17 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت اعتلا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/05/13 درمحل تهران5 برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده -مجمع عمومی فوق العاده شرکت آکنتور
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/05/21 درمحل تهران برگزار میگردد. 
«تاپیکو» تعدیل مثبت داد
«تاپیکو» تعدیل مثبت داد


تاپیکو سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت 92 خود بر اساس عملکرد شش ماهه را 445 ریال به 562 ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت 26 درصدی روبرو شده است.علت تعدیل افزايش پيش بيني درآمد هر سهم به علت افزايش سود نقدي هر سهم مصوب مجامع شرکت هاي سرمايه پذير مي باشد.تعدیل سود شفن،شخارک،شازند،شرانل و پرسی ایران گاز و تقسیمی خوب شرکت های مارون،شازند،خراسان ،شپاس باعث افزایش سود شرکت شده است البته سود شپنا نیز که اخیرا بلوک آن توسط شرکت فروخته شد از صورت های مالی شرکت حذف شده است

 

پرشین تحلیل-خرداد 92

تاريخ تنظيم: شنبه 1 تیر ماه 1392 - 15:28 | دریافت فایل
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

در اين بخش نظری ثبت نشده است.