کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کساپا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/07/14 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کهمدا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1395/07/18 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تاپيکو
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1395/06/29 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت آينده
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1395/06/28 درمحل مازندران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شليا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1395/06/28 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حپارسا
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1395/06/28 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تيپيکو
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1395/06/28 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سفارس
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/06/24 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده -عمومی فوق العاده شرکت آکنتور
جلسه مجمع عمومی این شرکت روز پنج شنبه مورخ 1395/06/25 درمحل تهران برگزار میگردد. 
«تاپیکو» تعدیل مثبت داد
«تاپیکو» تعدیل مثبت داد


تاپیکو سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت 92 خود بر اساس عملکرد شش ماهه را 445 ریال به 562 ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت 26 درصدی روبرو شده است.علت تعدیل افزايش پيش بيني درآمد هر سهم به علت افزايش سود نقدي هر سهم مصوب مجامع شرکت هاي سرمايه پذير مي باشد.تعدیل سود شفن،شخارک،شازند،شرانل و پرسی ایران گاز و تقسیمی خوب شرکت های مارون،شازند،خراسان ،شپاس باعث افزایش سود شرکت شده است البته سود شپنا نیز که اخیرا بلوک آن توسط شرکت فروخته شد از صورت های مالی شرکت حذف شده است

 

پرشین تحلیل-خرداد 92

تاريخ تنظيم: شنبه 1 تیر ماه 1392 - 15:28 | دریافت فایل
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

در اين بخش نظری ثبت نشده است.