کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خوساز
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/09/05 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت وسينا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1393/09/03 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شپديس
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1393/08/29 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت تپمپس
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1393/08/27 درتهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ممسنی
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1393/08/26 در تهران برگزار میگردد 
«تاپیکو» تعدیل مثبت داد
«تاپیکو» تعدیل مثبت داد


تاپیکو سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت 92 خود بر اساس عملکرد شش ماهه را 445 ریال به 562 ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت 26 درصدی روبرو شده است.علت تعدیل افزايش پيش بيني درآمد هر سهم به علت افزايش سود نقدي هر سهم مصوب مجامع شرکت هاي سرمايه پذير مي باشد.تعدیل سود شفن،شخارک،شازند،شرانل و پرسی ایران گاز و تقسیمی خوب شرکت های مارون،شازند،خراسان ،شپاس باعث افزایش سود شرکت شده است البته سود شپنا نیز که اخیرا بلوک آن توسط شرکت فروخته شد از صورت های مالی شرکت حذف شده است

 

پرشین تحلیل-خرداد 92

تاريخ تنظيم: شنبه 1 تیر ماه 1392 - 15:28 | دریافت فایل
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

در اين بخش نظری ثبت نشده است.