کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاي
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1393/02/11 در يزد برگزار میگردد
تبریک به مناسبت روز مادر
گروه پرشین تحلیل ولادت حضرت زهرا (س) را به تمامی هموطنان گرامی تبریک و تهنیت عرض می نماید
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فايرا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1393/02/21 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شبريز
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1393/02/06 در تبريز برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ميدکو
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1393/02/06 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ولغدر
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1393/01/31 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و - فوق العاده شرکت همراه
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در تهران برگزار می گردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فسپا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/02/03 در تهران برگزار میگردد 

پنجشنبه 7 فروردین ماه 1393 - 21:44  |  اطلاعات بيشتر ...

پنجشنبه 12 دی ماه 1392 - 14:42  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 13 آذر ماه 1392 - 9:45  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 20 شهریور ماه 1392 - 9:26  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 30 مرداد ماه 1392 - 15:35  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 13 مرداد ماه 1392 - 9:7  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 9 تیر ماه 1392 - 20:9  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 29 خرداد ماه 1392 - 16:12  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 28 خرداد ماه 1392 - 15:58  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 8 خرداد ماه 1392 - 9:52  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه 1392 - 17:13  |  اطلاعات بيشتر ...