کوتاه از مجامع

تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر
گروه پرشین تحلیل فرارسیدن عید سعید فطر را به تمامی هموطنان گرامی تبریک و تهنیت عرض می نماید
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حتوکا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/05/15 دراصفهان برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - و فوق العاده وگردش
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده این شرکت در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سمگا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1393/05/04 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت اعتلا
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1393/05/04 در تهران برگزار میگردد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت شپترو
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1393/05/14 در تهران برگزار میگردد 

یکشنبه 15 تیر ماه 1393 - 15:17  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 4 خرداد ماه 1393 - 15:4  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 27 اردیبهشت ماه 1393 - 9:3  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 27 اردیبهشت ماه 1393 - 8:22  |  اطلاعات بيشتر ...

پنجشنبه 7 فروردین ماه 1393 - 21:44  |  اطلاعات بيشتر ...

پنجشنبه 12 دی ماه 1392 - 14:42  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 13 آذر ماه 1392 - 9:45  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 20 شهریور ماه 1392 - 9:26  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 30 مرداد ماه 1392 - 15:35  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 13 مرداد ماه 1392 - 9:7  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 9 تیر ماه 1392 - 20:9  |  اطلاعات بيشتر ...